การพัฒนาระบบ

จุดแข็งของเรา

T-NAS เกิดจากความร่วมมือระหว่าง DGIC Group ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทพันธมิตรภายในประเทศไทย โดยนำเทคโนโลยีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยมีประสบการณ์อย่างยาวนานในการพัฒนาระบบที่หลากหลาย เช่น ระบบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย ที่หลายภาคส่วนธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญ หรือระบบการควบคุมการสั่งการเครื่องจักรผ่านทางระยะไกล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเรามีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศมาร่วมพัฒนา ค้นคว้าและวิจัย อาทิ เช่น รัสเซีย เวียดนาม พม่า และอื่นๆ • มากด้วยประสบการณ์
 • โครงการต่าง ๆ
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัย
 • ทีมงานหลากหลายภาษา

เราทำอะไร

บริการรวมระบบ
 • ・ระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ・ระบบจัดระเบียบข้อมูล
 • ・ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ
 • ・ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว
 • ・และระบบอื่นๆ อีกมากมาย
การพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุม
 • ・ระบบควบคุมสำหรับเครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์
 • ・เซ็นเซอร์วัดความเอียง
 • ・ระบบควบคุมระบบโทรศัพท์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
 • ・ระบบบัญชีที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • ・แอปพลิเคชันระบบ HCM (การจัดการทุนมนุษย์)
การพัฒนาซอฟต์แวร์ฝังตัว
 • ・ระบบนำทางรถยนต์
 • ・บอร์ด RAID ที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
 • ・ระบบแผงหน้าปัด
 • ・การวิจัยและพัฒนาระบบสมองกลแบบติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้
 • ・เครื่องมือสำหรับการวัดค่าและตรวจสอบต่างๆ
 • ・ฟังก์ชั่นเสริมสำหรับ Eclipse
 • ・โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการป่าไม้
 • ・แอพพลิเคชั่น Android / iOS
ระบบสื่อสาร
 • ・ระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์
 • ・ระบบการสื่อสารย่านความถี่ที่ ETC ใช้

RECRUIT

ทำงานในประเทศไทย

- ความรับผิดชอบหลัก -

 • ・สร้างสถานการณ์จำลองของ Office Robot
 • ・พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น
  * เราสามารถสนับสนุนด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแก่คุณได้
ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

- ทักษะที่จำเป็น -

 • การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 • ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
เรายินดีให้การสนับสนุนด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น
หากคุณผ่านการคัดเลือก

Copyright © T-NAS Inc. All Rights Reserved.

pagetop