วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

T-NAS รวมถึง บริษัท
พันธมิตรในญี่ปุ่นมีเป้าหมายเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยี RPA("Office Robot")
และเป็นผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงสู่ประเทศไทย

AIก้าวแรกที่จะเปลี่ยนการทำงานในแบบเดิมๆ ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Office Robot

"Office Robot" เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของระบบออฟฟิศของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท NTT DATA ประเทศญี่ปุ่น
ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องและสามารถประยุกต์ใช้ในหลายๆ รูปแบบของธุรกิจ
โดยใช้การทำงานของ AI มาแทนที่การทำงานที่มีกระบวนการซ้ำๆ ในแต่ละขั้นตอนเพื่อลดความผิดพลาด
ลดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญยังช่วยลดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย

※ AI: ปัญญาประดิษฐ์

VIEW MORE

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

software development

เรากำลังใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ
เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
และผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ มาร่วมกันค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

VIEW MORE

Copyright © T-NAS Inc. All Rights Reserved.

pagetop