ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง
ไทยกับญี่ปุ่น

VIEW MORE

  • About Sapporo

  • ADInteractive

    ADInteractive เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของ T-NAS พร้อมด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในการว่าจ้างวิศวกรต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

AIก้าวแรกที่จะเปลี่ยนการทำงานในแบบเดิมๆ ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Office Robot

"Office Robot" เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของระบบออฟฟิศของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท NTT DATA ประเทศญี่ปุ่น
ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องและสามารถประยุกต์ใช้ในหลายๆ รูปแบบของธุรกิจ
โดยใช้การทำงานของ AI มาแทนที่การทำงานที่มีกระบวนการซ้ำๆ ในแต่ละขั้นตอนเพื่อลดความผิดพลาด
ลดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญยังช่วยลดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย

※ AI: ปัญญาประดิษฐ์

VIEW MORE

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

software development

เรากำลังใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ
เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
และผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ มาร่วมกันค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

VIEW MORE

RECRUIT

T-NAS Tutor System

หากคุณต้องการที่จะร่วมงานกับเราที่ประเทศญี่ปุ่น
เรายินดีสนับสนุนด้านการเรียนภาษาให้แก่คุณ

dGIC group

  • 株式会社デジック
  • 株式会社ADインタラクティブ

Copyright © T-NAS Inc. All Rights Reserved.

pagetop